Bert en Ernie

Nederlandse naam: Konijnuil
Latijnsenaam:Athene Cunicularie

Geboren 2017

Het is een kleine uilensoort die 18 tot 25 cm lang zijn.Vaak is hij overdag actief en gaat dan op jacht.Konijnuilen leven in groepsverband.Dit is ongewoon voor een uilensoort.

Marco 2

Foto: Marco van Dijk

Marco 12 kopie

Foto: Marco van Dijk